เข้าสู่ระบบ ของหุ้นส่วน

แผ่นพับ

พวกเราขอแนะนำหุ้นส่วนให้ใช้งานแผ่นพับเพื่อการส่งเสริมการขายเพื่อการดึงดูดลูกค้า

ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับการตกแต่งสำนักงานในรูปแบบขององค์กรของ InstaForex แล้ว หุ้นส่วนสามารถใช้งานเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมการขายและ ใบปลิวตามงานนิทรรศการได้

เครื่องมือเพื่อการส่งเสริมการขายแบบพิมพ์ออกมานั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หุ้นส่วนจะได้รับผลประโยชน์จากมันเต็มๆ